Incumbency

  • Home /
  • Incumbency
Sr.No Name Designation From To
1 SH. D.K. TIWARI        IAS 20/05/2003 22/12/2004
2 SH. RANJIT SINGH            IAS 28/12/2004 20/06/2005
3 SH. V.K. JANJUA           IAS 21/06/2005 12/08/2005
4 SH. G. RAMESH KUMAR          IAS 31/08/2005 17/04/2006
5 SH. MANDEEP SINGH               IAS 17/04/2006 15/06/2006
6 SH. N.S. WALIA                     PCS 15/06/2006 31/01/2007
7 SH. D.P. GUPTA                   PCS 11/05/2007 01/01/2008
8 SH. K.K YADAV               IAS 01/01/2008 02/03/2009
9 SH. MUNISH KUMAR                PCS 03/03/2009 24/08/2009
10 SH. RAVI BHAGAT              IAS 24/08/2009 17/02/2011
11 SH. UMA SHANKAR                 PCS 17/02/2011 24/12/2011
12 SH. BHUPINDER SINGH               PCS 06/01/2012 15/04/2012
13 SH. UMA SHANKAR                    PCS 16/04/2012 20/09/2013
14 SH. VIPUL UJJWAL                       IAS 02/10/2013 02/06/2014
15 SH. DALWINDERJIT SINGH         PCS 03/06/2014 17/09/2015
16 SH. ANIL KUMAR                     PCS 21/09/2015 14/05/2017
17 SH. SANYAM AGGARWAL               IAS 15/05/2017 14/03/2018
18 SH. RISHI PAL SINGH                    PCS 15/03/2018 05/08/2019
19 SH. BIKRAMJIT SINGH SHERGILLPCS 05/08/2019